Jourhemsvård för ungdomar

av | 05 Augusti, 2020

Behöver ni ett jourhemsvård för ungdomar? Kanske det är så att ert barn inte mår så bra. Det finns ett bra jourhemsvård för ungdomar och det är Curmitis Familjehem. Det är ett HVB-hem för unga tjejer i åldrarna 13-17. De erbjuder även familjer att bli så kallade familjehem. Det om ni vill öppna era dörrar för en ungdom som behöver hjälp. Det är mycket givande att vara det så väl som att ni gör något för någon annan. Curmitis Familjehem erbjuder även så kallade skyddsplaceringar. De kan ta emot familjer, barn och ungdomar som utsätts för olika typer av våld eller hot. Curmitsgruppen kan erbjuda flera professionella vårdtjänster. Det med utredning, diagnos, rätt behandling och utslussning.

Vård på jourhem för ungdomar

Om det är så att ni har en familjemedlem som har behov av jourvård, så kan det vara bra att vända er till Curmitsgruppen. De kan ta emot planerade så väl som akuta placeringar. Är det så att ni är en familj som vill hjälpa andra, så kan ni bli familjehem. Då tar ni emot ett barn och ger den stöttning samt ett hem under en tid. Ni får då genomgå dels en utredning, hembesök och intervjuer. Ni utbildas även fortlöpande för att kunna klara av att vara ett bra familjehem. Det finns vissa krav på er om ni vill vara ett familjehem. Bland annat så hämtas registerutdrag från polis, kronofogden, socialtjänst samt Försäkringskassan ut så att man ser att ni är lämpliga på alla sätt. Om ni vill veta mer om detta med jourhemsvård för ungdomar så kan ni läsa mer på deras hemsida. Där finns all information ni kan behöva.